hulp

1 september, 2017

Ik weet het niet ….

“Ik weet het niet”, zei ik tegen mijn hulpverlener toen zij vroeg wat ik graag zou willen. Dit antwoord gaf ik op diverse vragen die zij […]